Group of designers working on icons for the application

O SENTILO

Sentilo to profesjonalne narzędzie umożliwiające zarządzanie kampaniami promocyjnymi prowadzonymi za pośrednictwem wielu kanałów mediów społecznościowych.

Z jednego miejsca można dodawać treści, zarządzać aplikacjami oraz obsługiwać konta wielu portali społecznościowych jednocześnie uwzględniając typy działań, ich treści oraz kanały medialne, można kontrolować je (włączać, wyłączać, edytować, układać harmonogramy, oceniajac ich efekty (popularność, wyświetlenia, opinie). Sentilo pozwala także kontrolować nakłady na nie i porównywać efektywność różnych mediów.

Sentilo to platforma, dzięki której zarządzanie kampaniami będzie proste i szybkie, obsługa wielu klientów łatwa i bezproblemowa.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.

Dotacje na innowacje „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

tlo02

FUNKCJONALNOŚCI

dodawanie wiadomości, obsługa komentarzy oraz zarządzanie treścią na wielu portalach społecznościowych jednocześnie

kompleksowe, centralne zarzadzanie złożonymi kampaniami promocyjnymi prowadzonymi w mediach społecznościowych

obsługa wielu klientów jednocześnie oraz dostęp i raportowanie wszystkich użytkowników platformy w ramach obsługiwanego konta

narzędzia raportujące kampanią w miediach społecznościowych oraz użytkowników obsługujących platformę sentilo

kreowanie i zarządzanie aplikacjami

chcesz wiedzieś więcej? skorzystaj z wersji testowej lub skontaktuj się z nami

ABONAMENTY

BASIC
$19rok
  • Nieograniczona ilość wiadomości i komentarzy
  • Raporty i analizy
  • 3 użytkowników
  • 10 kampanii
PREMIUM
$49rok
  • Nieograniczona ilość wiadomości i komentarzy
  • Harmonogram publikacji
  • Raporty i analizy
  • Pomoc online
  • Nieograniczona ilość użytkowników
  • Nieograniczona ilość kampanii

TWOJE KONTO

tlo04

KONTAKT

kontakt@sentilo.com

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1. Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość.

ue-logotypy